VPIS GDPR KODE V EASISTENT – NAVODILA ZA STARŠE


 1. Starš gre na eAsistent: https://www.easistent.com/

 2. Klikne na VPIS KODE.


 3. Odpre se stran na kateri se vpiše 12-mestna varnostna koda, ki jo je starš prejel po e-pošti. 4. Če je koda pravilna se pojavijo še polja za vnos rojstnega datuma. Vnese se datum in klikne Potrdi.
 5. Odpre se GDPR stran, kjer mora starš vpisati vsaj e-mail naslov ali telefonsko številko. 6. Potem morajo še na tem e-mailu ali telefonu skopirati kodo, ki jo bodo prejeli po vnosu e-maila ali telefonske številke. 7. Pri točki 2. in 3. Izberejo, kako želijo, da poteka elektronska komunikacija s šolo: izberejo Minimalna elektronska komunikacija. 8. Po tem je priporočljivo da se stran osveži, da se na levi strani prikaže gumb eAsistent za starše, kjer se pride do uporabniškega imena in gesla za učenca. (Če se gumb ne pojavi, se je dobro odjaviti in ponovno prijaviti v eAsistent kot starš) 9. Če se klikne na eAsistent za starše se mora odpreti naslednja stran: 10. V desnem zgornjem kotu se nahajajo Nastavitve: 11. Tukaj se lahko prepišejo podatki za otroka in se mu predajo: 12. Starš se nato odjavi iz eAsistenta, da se lahko prijavi njegov otrok s svojim uporabniškim imenom in geslom.