Interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti 2019-20

1.–5. razred

M A T I Č N A  Š O L A

DEJAVNOST

KRATKA PREDSTAVITEV DEJAVNOSTI

MENTOR/-ICA

RAZRED

Športna vadba

Učenci bodo spoznavali, usvajali in izvajali različne naravne oblike gibanja, iger (brez in z žogo) in športnih znanj.

Maja Benkovič

1.–3.

Klekljanje

Učenci se bodo spoznali z osnovnim klekljarskim priborom (klekeljni, bula, papirci) in osvojili osnovne klekljarske tehnike (zavezovanje klekeljnov, kitka, ozki ris, sukani ris).

Metka Bizjak, Marija Ropas

1.–9.

Mediacija za učence

Z učenci se bomo pripravljali na izvajanje medvrstniške mediacije (predstavili bomo miren, konstruktiven, odgovoren način reševanja konfliktov in sporov med učenci).

Darja Habjan, Marija Ropas

3.–7.

Ustvarjalnica

Ustvarjali bomo izdelke  iz različnih materialov (papir, plastični lončki, naravni material …). Izdelki bodo prilagojeni letnim časom.

Darja Habjan

1.

Kresnička

Širili bomo znanje iz naravoslovja, izvajali poskuse, se učili naravoslovne postopke ter se pripravljali na tekmovanje v znanju iz naravoslovja (Kresnička).

Darja Habjan

2.–3.

Vesela šola

Vesela šola je dejavnost, ki mlade spodbuja k celovitemu pridobivanju znanj, veščin in spretnosti.  Njn namen je širjenje splošnega znanja na igriv način ob pomoči vnaprej določenih tem, ki jih učenci skupaj z mentorji obdelujejo s pomočjo prilog v reviji Pil in učnih poti na računalniku. Tematske niti se stekajo v tekmovanje in zaokrožijo z državnim tekmovanjem.

Mateja Jamnik

Simona Podboršek

4.–9.

Mladi umetniki

Dejavnost je nadaljevanje in nadgradnja dela pri neobveznem izbirnem predmetu umetnost. Izvajali jo bomo v drugem polletju.

Metka Kregar

4. – 6.

Pohajkujmo s Frančkom

Dejavnost se bo odvijala ob sobotnih dopoldnevih. Izvedli bomo 7–10 izletov v okolici Kamnika. Vabljeni vsi, ki imate radi gozd, naravo, planine … Izlete bomo zabeležili v posebni knjižici.

Metka Kregar

4.–6.

Likovni krožek

Razvijali in spodbujali bomo otrokovo naravno nagnjenje do likovnega izražanja.

Razvijali bomo otrokovo ustvarjalnost, iznajdljivost, samostojnost, sproščenost in domišljijo ter razširjali otrokova doživetja na likovnem področju.Uporabljali bomo različne materiale in tehnike.

Majda Pogačnik

2.–4.

Keramika

Učenci bodo pri oblikovanju uporabnih in okrasnih predmetov iz gline spoznavali različne tehnike in postopke. Vsako srečanje bodo izdelali en izdelek, ki ga bodo odnesli domov. Pri ustvarjanju se bodo učenci tudi sprostili, razvijali motorične spretnosti, domišljijo in občutek za lepo.

Majda Pogačnik

4.–5.

Košarka

Izbor za tekmovanja

Aleš Prosen

4.–9.

Gimnastika in atletika

Učenci bodo spoznavali osnovne elemente atletike in gimnastike, ki so primerne za učence prvega in drugega razreda.

Aleš Prosen

1.

Glasbeno gibalno izražanje

Učenje preprostih rajalnih iger, petje slovenskih ljudskih in umetnih pesmi ter spremljanje petja z gibanjem, učenje preprostih ljudskih in družabnih plesov, ustvarjanje plesnih koreografij na otroško zabavno glasbo.

Natalija Rak

2.–3.

Socialne igre

Ob igrah se bomo sprostili. Spoznavali se bomo, se učili pogovarjati in poslušati drug drugega. Pomembni bodo medsebojni odnosi, soočanje s težavami,  razvijanje strpnosti in spoštovanja. Opazovali bomo, kaj se med igrami dogaja ter se tako naučili nekaj o sebi in drugih.

Luciana Legat/Monika Šimenc Vatovani

1.

Prva pomoč za najmlajše

Učence bomo preko igre naučili, kaj je treba storiti pri manjših nezgodah in v izrednih situacijah

Barbara Spruk Golob

3.

Pravljični krožek

Ob prebiranju slovenskih in tujih, umetnih in ljudskih pravljic se bodo otroci sprostili in umirili.

Maja Škrjanc

1.

Novinarski krožek

Učenci se bodo preizkušali v pisanju besedil za šolsko spletno glasilo Šolski komentarji.

Irena Milivojevič Kotnik

5.–6.

6.–9. razred

 SEZNAM INTERESNIH DEJAVNOSTI 2019-20 – MATIČNA ŠOLA (PS) M A T I Č N A Š O L A

DEJAVNOST

MENTOR/-ICA

RAZRED

Kemija in jaz

Tilen Miklavčič

8. – 9.

Sladkorna bolezen

Monika Jelenc

6. – 9.

Uredimo šolski vrt

Metka Bizjak, Monika Jelenc

6.

Ustvarjalnica

Metka Bizjak

6. – 9.

Klekljanje

Metka Bizjak, Marija Ropas

6. – 9.

Mala prožna ponjava

Tamara Bračič

4. – 9.

Drug z drugim

Tamara Bračič

4. – 9.

Likovni krožek

Anamarija Erčulj

6. – 9.

Likovna umetnost

Anamarija Erčulj

6. – 9.

Zgodovinski krožek

Urška Gostečnik

8. – 9.

Mediacija za učence

Darja Habjan

3. – 7.

Vesela šola

Mateja Jamnik , Simona Podboršek

4. – 9.

Biološki krožek

Monika Jelenc

8. – 9.

Prva pomoč

Monika Jelenc

6. – 9.

Kolesarsko tekmovanje

Simeon Klokočovnik

6. – 9.

Športno popoldne

Simeon Klokočovnik, Aleš Prosen

5. – 9.

Angleška druženja

Sara Kočevar, Špela Štular

6. – 9.

Gledališki krožek

Tadeja Kilar

6. – 9.

Mladi umetniki

Metka Kregar

2. – 6.

Pohajkujmo s Frančkom

Metka Kregar

3. – 6.

Logika in razvedrilna matematika

Tjaša Gašpar

6. – 9.

Matematični krožek

Tjaša Gašpar

6. – 9.

Debatni krožek

Špela Malgaj

7. – 9.

Raziskujmo s poskusi

Danica Mati Djuraki

6. – 9.

Astronomski krožek

Danica Mati Djuraki

7. – 9.

Hura za fante, hura za punce

Tina Plahutnik

5. – 8.

Kuharstvo

Mojca Praprotnik

8. – 9.

Tekmovanje za zlato kuhalnico

Mojca Praprotnik

6. – 8.

Košarka

Aleš Prosen

4. – 9.

Mediacija

Marija Ropas

3. – 7.

Geografski krožek

Ema Vidic Judež

7. – 9.

Pravljice v angleščini

Mirta Vrhovnik

6. – 9.

Male sive celice

Mirta Vrhovnik

7. – 9.

Angleščina drugače

Mirta Vrhovnik

6. – 9.

Podružnice

PODRUŽNIČNA  ŠOLA  MEKINJE

DEJAVNOST

KRATKA PREDSTAVITEV DEJAVNOSTI

MENTOR/-ICA

RAZRED

Recitacijski krožek

Priprava nastopov za kulturne prireditve.

Špela Kosmatin

4.

Vesela šola

Priprava in udeležba na tekmovanju iz splošnega znanja (obravnavane teme določi komisija in so objavljene na spletni strani in v tiskani izdaji revije Pil).

Špela Kosmatin

4.–5.

Recitacijski krožek

Priprava učencev na nastope na kulturnih prireditvah.

Urška Strgar

3.

Kresnička

Širjenje znanja iz naravoslovja, izvajanje poskusov, učenje naravoslovnih postopkov ter priprava na tekmovanje v znanju iz naravoslovja (Kresnička).

Urška Strgar

2.–3.

Recitacijski krožek

Namen interesne dejavnosti je priprava in interpretacija besedil, ki obeležujejo datume pomembnih dogodkov.

Urška Maja Pavlič

2.

Svet pravljic

Učenci bodo poleg slovenske pravljice, ki ji bomo posvetili pretežni del, spoznali tudi manj znane pravljice z vsega sveta, tako ljudske kot umetne, ter pripovedke in basni. Bogatili bodo besedni zaklad. Večji poudarek bo tudi  na podoživljanju pravljice (likovna, domišljijska … aktivnost, izbor igre vlog oz. dramatizacija).

Urška Maja Pavlič

1.–2.

Škratja noč

Škratja noč se bo odvila dvakrat v tem šolskem letu (petek–sobota). Učenci bodo preko različnih dejavnosti razvijali ter spoznavali naravoslovne vsebine, krepili socialne stike in urili gibalne spretnosti.

Urška Maja Pavlič

Špela Jenko

1. –5.

Vrt in narava

Namen krožka je otrokom približati naravo ter spodbujati njihovo skrb za okolje, pridobivanje občutka za urejen prostor, učenje negovanja rastlin. Spomladi bodo nasadili šolsko gredico in skrbeli zanjo. Spoznavali bodo rastline, načine razmnoževanja, vrtno orodje in osnovna vrtnarska opravila.  Pogovarjali se bodo o različnih načinih vrtnarjenja. Pridobili bodo uporabna življenjska znanja in spretnosti.

Urška Maja Pavlič

2.

Vrt in narava

Namen krožka je otrokom približati naravo ter spodbujati skrb za okolje, pridobivanje občutka za urejen prostor, učenje negovanja rastlin. Spomladi bomo nasadili šolsko gredico in skrbeli zanjo. Spoznavali bomo rastline, načine razmnoževanja, vrtno orodje in osnovna vrtnarska opravila.  Pogovarjali se bomo o različnih načinih vrtnarjenja. Učenci bodo pridobili uporabna življenjska znanja in spretnosti.

Bernardka Rifel

5.

Recitacijski krožek

Priprava učencev za nastope na kulturnih prireditvah

Bernardka Rifel

5.

Dramski krožek

Učenci bodo doživeto predstavili naučene  pesmi in igrali različne vloge v otroških dramskih besedilih.  Pridobivali bodo izkušnje z nastopanjem, odpravo prevelike treme in spretnostnostjo improvizacije.

Ivanka Svetec

2.–5.

Drug z drugim

Učenci različnih starosti z različnimi talenti bodo  z medsebojnim sodelovanjem  razvijali svojo ustvarjalnost. Skupaj bomo pripravili  nastop na kulturni prireditvi.

 

Ivanka Svetec

2.–5.

 

Recitacijski krožek

Priprava učencev za nastope na kulturnih prireditvah

 

Ivanka Svetec

1.

PODRUŽNIČNA  ŠOLA  NEVLJE

DEJAVNOST

KRATKA PREDSTAVITEV DEJAVNOSTI

MENTOR/-ICA

RAZRED

Spoznavamo svet

Učenci bodo spoznali izbrane države sveta preko igre, gibalnih dejavnosti in z raziskovanjem po različni literaturi. Naučili se bomo, kako se v tujih jezikih pozdravljajo, štejejo, se naučili njihove tradicionalne pesmi in plese, poleg tega pa pripravili kakšno tipično jed.

Romana Šarec

3.–5.

 Športna vadba

Učenci bodo spoznavali, usvajali in izvajali različne naravne oblike gibanja, igre (brez in z žogo) in pridobivali športno znanje.

Vesna Jamšek

2.–3.

Glasbene urice

Prepevanje otroških pesmic, igranje na male inštrumente in izdelovanje glasbene pravljice.

Mojca Kališnik

1.–5.

Dramsko-recitacijski krožek

Z učenci bomo brali zgodbice, jih dramatizirali ter recitirali in deklamirali pesmi. Razvijali bodo govorne sposobnosti in se skušali vživeti v svoj lik. Pripravljali bomo rekvizite in sceno za predstave. Pripravili bomo nastop za kulturne prireditve.

Darja Klopčič Lisičič

2.–5.

Namizne in socialne igre

Igrali bomo namizne in socialne igre, ob katerih bodo učenci razvijali sodelovanje, komunikacijo, samozavedanje in domišljijo.

Kaja Lipovec

1.–5.

Kresnička

Širjenje znanja iz naravoslovja, izvajanje poskusov, učenje naravoslovnih postopkov ter priprava na tekmovanje v znanju iz naravoslovja (Kresnička).

Erika Resnik

2.–3.

Ljudske igre in plesi

Z učenci se bomo igrali stare ljudske igre, prepevali ljudske pesmi in se naučili nekaj  ljudskih plesnih iger in plesov. Vse bomo  povezali v splet in predstavili na prireditvah.

Andreja Modrijan

3.–4.

Pravljične ustvarjalnice

Učenci se bodo sprostili ob poslušanju pravljic. Ob poustvarjanju na različne načine (npr. dramatizacija poslušane pravljice, izdelovanje lutk, likovno poustvarjanje, izmišljevanje drugačnega konca ipd.)  bodo razvijali svojo ustvarjalnost, govorne sposobnosti, fino motoriko.

Petra Zupanc

1.

Športne urice

Učenci bodo preko različnih športnih iger (npr. lovljenje, igre z žogo, elementarne igre) razvijali grobo motoriko, koordinacijo in druge gibalne spretnosti.

Petra Zupanc

1.

 

PODRUŽNIČNA  ŠOLA  TUNJICE

DEJAVNOST

KRATKA PREDSTAVITEV DEJAVNOSTI

MENTOR/-ICA

RAZRED

Športne urice

Vadba po postajah, poligoni, razvijanje spretnosti z uporabo športnih pripomočkov.

Mojca Kališnik

1.–2.

Ansambelska igra

Učenci bodo igrali na lastna in Orffova glasbila. Ustvarjali bodo  instrumentalne spremljave  instrumentalne in ritmične spremljave za potrebe Otroškega pevskega zbora

Jana Trebušak

5.

Kresnička

Širjenje znanja iz naravoslovja, izvajanje poskusov, učenje naravoslovnih postopkov ter priprava na tekmovanje v znanju iz naravoslovja (Kresnička).

Jelka Vrhovnik

Barbka Marin

2.–3.

4.–5.

 

PODRUŽNIČNA  ŠOLA  VRANJA PEČ

DEJAVNOST

KRATKA PREDSTAVITEV DEJAVNOSTI

MENTOR/-ICA

RAZRED

Dramski krožek

 

Maja Jesenik Štefin

    1.2., 4., 5.

Kresnička

Izvajali bomo različne naravoslovne poskuse in opazovanja, se ob njih učili in ob koncu svoje znanje izkazali na tekmovanju Kresnička.

Andreja Šuštar

      2., 4., 5.

         

**V okviru Šolskega športnega društva Igra, bodo učencem ponujene dodatne športne dejavnosti. Nabor dejavnosti bo oblikovan v mesecu septembru.