Izbirni predmeti

Spoštovani starši/skrbniki,

program devetletne osnovne šole omogoča učencem, da nekatere vsebine izobraževanja izberejo sami v obliki obveznih in neobveznih izbirnih predmetov. V skladu z določbami Zakona o osnovni šoli (UL RS, št. 12/96  in spremembe) Osnovna šola Frana Albrehta Kamnik za učence od 7. do 9. razreda izvaja pouk obveznih izbirnih predmetov, od 4. do 9. razreda tudi neobvezne izbirne predmete.  Za učence 1. razreda izvaja šola pouk neobveznega izbirnega predmeta prvi tuji jezik – angleščina.

Pred izpolnjevanjem prijav o izbirnih predmetih vas prosimo, da skrbno preberete priložene informacije in predstavitve predmetov.

Elektronska prijava bo možna od 20. 4. do 5. 5. 2020 preko eAsistenta.

 

 

Obvezni izbirni predmeti

Neobvezni izbirni predmeti

Informacije za učence in starše

 

Predstavitve obveznih izbirnih predmetov

 

Informacije za učence in starše 

 

Predstavitve neobveznih izbirnih predmetov