POGOVORNE URE

DOPOLDANSKE INDIVIDUALNE POGOVORNE URE – MATIČNA ŠOLA ŠOL. LETO 2019/20

Razred

UČITELJ/ICA
(razrednik)

PREDMET

Čas dopoldanskih PU

6. a

Mateja Stare

TJA

Četrtek, 5. ura (12.00-12.45)

6. b

Denise Zajc

GOS, TIT

Torek, 2. ura (9.10-9.55)

6. c

Petra Pirš

GUM, ANI, PZ

Ponedeljek, 4. ura (11.10-11.55)

6. č

Sara Kočevar

TJA

Petek, 4. ura (11.10-11.55)

7. a

Tilen Miklavčič

KEM, NAR, POK, LAB

Sreda, 2. ura (9.10-9.55)

7. b

Metka Bizjak

TIT, MAT

Četrtek, 2. ura (9.10-9.55)

7. c

Mirta Vrhovnik

TJA

Četrtek (9.15 do 9.45)

8. a

Jana Jus

SLJ

Torek, 3. ura (10.15-11.00)

8. b

Nataša Zor

SLJ

Ponedeljek, PU (7.30-8.15)

8. c

Tadeja Kilar

SLJ

Sreda, 3. ura (10.15-11.00)

9. a

Urška Gostečnik

ZGO

Sreda, 4. ura (11.10-11.55)

9. b

Anamarija Erčulj

LUM, LS, KGU

Sreda, 4. ura (11.10-11.55)

9. c

Tamara Bračič

ŠPO, ŠZS

Ponedeljek, 3. ura (10.15-11.00)

 

 

 

 

Razred

UČITELJ/ICA (sorazrednik)

PREDMET

Čas dopoldanskih PU

6. a

Špela Štular

TJA

Po dogovoru

6. b

Monika Jelenc

NAR, BIO, ONA, LAB

Četrtek, 3. ura (10.15-11.00)

6. c

Irena Milivojevič Kotnik

SLJ, ŠNO, TEV

Sreda, 5. ura (12.00-12.45)

6. č

Tjaša Božič

socialna pedagoginja

Po dogovoru

7. a

Tina Plahutnik

socialna delavka

Po dogovoru

7. b

Silva Maroh

MAT

Po dogovoru

7. c

Majda Kalan

MAT

Po dogovoru

8. a

Lidija Vidmar

N2N, NI

Ponedeljek, 2. ura (9.10-9.55)

8. b

Tjaša Gašpar

MAT, LO1

Torek, PU (7.30-8.15)

8. c

Danica Mati Djuraki

FIZ, KEM, SLZ, LAB

Sreda, 5. ura (12.00-12.45)

9. a

Aleš Prosen

ŠPO, IŠP, NŠP

Po dogovoru

9. b

Simeon Klokočovnik

ŠPO, ŠZZ, NŠP

Torek, 2. ura (9.10 -9.55)

9. c

Ema Vidic Judež

GEO, OVZ

Ponedeljek, 3.ura (10.15-11.00)

 

Sara Zalesnik

RAČ, MME, ROM, UBE, NRA

Po dogovoru

 

Mojca Praprotnik

GOS, NPH, SPH

Po dogovoru

 

Anita Rusak Kastelic

FI

Po dogovoru

 

Zdravko Slevec

ŠPO

Torek, 8.30-9.00

 

Špela Malgaj

DKE

Po dogovoru

 

Mojca Praprotnik

GOS, NPH, SPH, OPB

Po dogovoru