Spletni katalog naše knjižnice – COBISS+

Šolska knjižnica OŠ Frana Albrehta Kamnik je od januarja 2018 polnopravna članica sistema COBISS in ga uporablja za vse segmente knjižničarskega dela. Pred tem smo uporabljali program WinKnj. Podlaga za prehod na nov sistem je bil decembra 2015 sprejet nov Zakon o knjižničarstvu. Od junija 2020 je v sistemu vse gradivo naše šolske knjižnice, ki ga lahko poiščete s pomočjo spletnega kataloga COBISS+.

Sistem COBISS omogoča oddaljeno pregledovanje in iskanje po katalogu naše knjižnice, to je spletna knjižnica COBISS+, njena bližnjica je dostopna tukaj.

Kamnik, september 2018 (posodobljeno 2022)

Knjižničarki