Spletni katalog naše knjižnice

V šolski knjižnici OŠ Frana Albrehta za obdelavo in izposojo knjižničnega gradiva trenutno uporabljamo dva knjižnična sistema, in sicer računalniški program WinKnj in sistem COBISS, na katerega prehajamo od junija 2018. Podlaga za prehod na nov sistem je decembra 2015 sprejet nov Zakon o knjižničarstvu.

Oba programa omogočata tudi spletno knjižnico za uporabnike. To pomeni, da omogočata oddaljeno pregledovanje in iskanje po katalogu naše knjižnice.

Katalog naše šolske knjižnice iz programa WinKnj je dosegljiv tukaj, katalog iz sistema COBISS pa tukaj.

 

Kamnik, oktober 2018

Knjižničarki