Pravljica na daljavo

Vabljeni na ogled pravljic na daljavo, ki vam jih v času koronavirusa pošiljava šolski knjižničarki.

ROKAVIČKA

NA NOVO LETO SE NE SMEŠ UMITI
HRESTAČ
BOŽIČ NA VELIKI PLANINI
LONČEK KUHAJ
MEDVED IŠČE PESTUNJO
SNEGULJČICA
TRNULJČICA
RDEČA KAPICA
VOLK IN SEDEM KOZLIČKOV
ŠIVILJA IN ŠKARJICE
BELA KAČA S KRONICO
FIŽOLČEK, OGELČEK IN SLAMICA
PETER KLEPEC