Pravljica na daljavo

Vabljeni na ogled pravljic na daljavo, ki vam jih v času koronavirusa pošiljava šolski knjižničarki.

SNEGULJČICA
TRNULJČICA
RDEČA KAPICA