eAsistent: KOMUNIKACIJA

Za pošiljanje sporočil uporabljamo pripomoček Komunikacija (direktna sporočila). 

Deli povezavo: