eAsistent: KOMUNIKACIJA

Za pošiljanje sporočil uporabljamo pripomoček Komunikacija (direktna sporočila).