Bodoči prvošolci

PRVOŠOLCI-PRVI ŠOLSKI DAN

PONEDELJEK, 2. SEPTEMBER

OB 9.00 SE DOBIMO  V UČILNICAH PRVOŠOLCEV (NA MATIČNI ŠOLI IN  PODRUŽNIČNIH ŠOLAH), KJER SE BOMO SPOZNALI IN POVESELILI. 

Ob 10.30 se dobimo vsi prvošolci na MATIČNI ŠOLI, kjer nas pozdravi ravnatelj in si skupaj ogledamo gledališko predstavo.

Povezave:

  1. VABILO PRVOŠOLCI
  2. OBVESTILO O UČB. SKLADU (ŠOLSKE POTREBŠČINE ZA 1. r)
  3. PLONK LISTEK ZA STARŠE
  4. PRIJAVA NA PREHRANO
  5. POGODBA O PLAČILU PREHRANE
  6. LETAK ZGODNJE UČENJE TUJEGA JEZIKA
  7. NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET – PRIJAVNICA ZA ANGLEŠČINO V 1. r
  8. SPLOŠNE INFORMACIJE ZA STARŠE