ANGLEŠČINA 1. – 3. RAZRED

1. RAZRED

2. teden: ANGLEŠČINA 1 razred

3. teden: ANGLEŠČINA 1 razred

4. teden: ANGLEŠČINA 1 razred

5. teden: ANGLEŠČINA 1 razred

6. teden: ANGLEŠČINA 1 razred

7. teden: ANGLEŠČINA 1 razred

8. teden: ANGLEŠČINA 1 razred

2. RAZRED

2. teden: ANGLEŠČINA 2 razred

3. teden: ANGLEŠČINA 2 razred 1 URAANGLEŠČINA 2 razred 2 URA

4. teden: ANGLEŠČINA 2 razred 4 teden,    Easter egg hunt

5. teden: ANGLEŠČINA 2 razred 5 teden

6. teden: ANGLEŠČINA 2 razred 6 teden

7. teden: ANGLEŠČINA 2 razred 7 teden

8. teden: ANGLEŠČINA 2 razred 8 teden

3. RAZRED

2. teden: WHERE DO YOU LIVE ,   Živali in življenjska okolja , KVIZ Živali in življenjska okolja

3. teden: ANGLEŠČINA 3 razred

4. teden: ANGLEŠČINA 3 razred

5. teden: ANGLEŠČINA 3 razred

6. teden:  ANG 3 razred 1 URA, ANG 3 razred  2 URA

7. teden: ANG 3 razred 7 teden

8. teden: ANG 3 razred 8 teden