Bonton na OŠ Frana Albrehta

Kulturni dan Bonton

Na osnovni šoli Frana Albrehta smo že drugo leto zapored, tretji petek v novembru, organizirali kulturni dan na temo bonton. Potekal je na ravni celotne šole, tako na razredni kot tudi na predmetni stopnji in v podaljšanem bivanju, vključno z vsemi štirimi podružnicami. Vključeni so bili vsi učenci in učitelji, knjižničarke, svetovalna služba ter socialna in specialne pedagoginje, ki so sami pripravili tri delavnice;  prvo na temo strpnost, drugo na temo odnos učenec-učitelj, učitelj-učenec ter tretjo, ki je zajemala tri najpomembnejše vrednote, zapisane v viziji naše šole – spoštovanje, odgovornost in poštenost.

Zbiranje igrač

Spoštovani učenci in starši!
 Učenci 8. razredov bomo v okviru projekta Rdečega križa zbirali igrače za otroke iz socialno ogroženih družin. 

Dnevi odprtih vrat srednjih šol

DAN ODPRTIH VRAT
Gimnazija Kranj, torek, 24. novembra 2015, od 14.00 do 20.00. 

DNEVI ODPRTIH VRAT: Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana (SVŠGL) (od 17. 11 2015 dalje)

DAN ODPRTIH VRAT: Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna, 9. 12. 2015 od 16.00 do 18.00

Vozni red prevozov v šl 2015/16

Objava voznih redov za Nevlje, Tunjice in Vranjo Peč.

Glede dostopnosti otrok do POŠ Tunjice pa bo za čas gradbišča vzpostavljen koridor v skladu z prilogo. V ponedeljek 31. 8. 2015 je predvideno asfaltiranje pločnika do opornega zidu – modra črta v prilogi. Po tem pločniku bodo lahko hodili otroci. Od opornega zidu bo do vrha Tunjiške ceste na desni strani ograjen koridor za otroke – rozna črta. Na vrhu klanca bodo otroci prečkali cesto in šli po travniku do POŠ – črna črta. Iz smeri Laniš in območje naprej od šole bodo otroci v POŠ hodili preko travnika – črna črta - za gasilskim domom

DOPISI-ŠOLA/VOZNI_RED_KAMBUS_15_16

DOPISI-ŠOLA/VOZNI_RED_Pestotnik_15_16_1..pol.

 

EKOŠOLA - ZELENI FRANČEK

ZELENI FRANČEK

Na Osnovni šoli Frana Albrehta Kamnik smo v šolskem letu 2013/2014 začeli z izvajanjem šolskega projekta ZELENI FRANČEK, s katerim večjo pozornost namenjamo ekološki ozaveščenosti učencev. K temu pripomorejo različne dejavnosti, ki smo jih že izvajali in bomo z njimi nadaljevali tudi v šolskem letu 2014/2015, ter številne nove dejavnosti, ki bodo pripomogle k temu, da bodo naši učenci postajali okoljsko odgovorni ljudje. Smo šola, ki spodbuja ekološko ozaveščenost otrok, zato smo v projekt vključeni učenci, učitelji, strokovni delavci šole, vodstvo šole in starši.

Več prispevkov

High Quality Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration FCT